Home   |   Gratis downloaden   |   Foto verkleinen   |   Kopen   |   Contact
 

Nieuws

15 juli Nieuwe versie beschikbaar 3.0

21 december Update website

2 november Nieuwe versie beschikbaar 2.1

16 oktober Nu beter vindbaar in Google

6 oktober Enterimage is nieuws op De Digitale Revolutie

23 april Nieuwe website Enterimage

24 april Enterimage versie 2.0 kan nu worden gedownload.

Nieuwe versie voor Windows

- Verbeterde layout
- Vaste breedte en hoogte instellen
- Achtergrondkleur instellen
- Complete mappen selecteren met foto's
- Verbeterde png watermerk functionaliteit
- Eenvoudig foto verkleinen en roteren
- Doorzichtigheid instellen watermerk
- Direct omzetten zonder map selectie
- Unieke bestandsnaam samenstellen
- Alle foto's uploaden naar een website


Disclaimer

Alle rechten op de inhoud van deze website berusten bij Enterimage.nl
Gebruik en/of bezoek van deze website betekent dat u de voorwaarden uit deze disclaimer accepteert.

Enterimage.nl besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website.
Toch kan het overhoopt voorkomen dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Enterimage.nl sluit iedere aanspraakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of onderdelen ervan, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is of het gebruik van het programma Enterimage in welke vorm dan ook.

Niets van op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Enterimage.nl
Enterimage.nl behoudt zich het recht voor deze disclaimer op ieder gewenst moment aan te passen.


HOME   |   GRATIS DOWNLOADEN   |   KOPEN   |   FOTO VERKLEINEN   |   CONTACT   |   DISCLAIMER